Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
Strona główna Nasza oferta Katalogi do pobrania Kontakt Sklep

Kontrola siły nacisku

 

W systemie kontroli siły nacisku fi rmy Gechter rozróżnia się dwa rozwiązania, dobrane zgodnie z potrzebami klienta i dzięki temu tanie.

 

 

 


MS00 System kontroli siły nacisku System pomiaru siły i przemieszczenia

Nowo opracowany system MS00 można stosować we wszystkich prasach firmy Gechter, zarówno ręcznych, jak i pneumatycznych oraz oczywiście również we wszystkich dostępnych na rynku ręcznych prasach kolanowych innych producentów.

Do tego systemu można podłączyć czujnik siły i – opcjonalnie – przemieszczenia. Zarówno dla siły, jak i przemieszczenia, można ustalić górną i dolną wartość progową, tak aby zmierzona krzywa siły i przemieszczenia mieściła się w ograniczonym przez te wartości obszarze. Jeżeli warunek ten jest spełniony, obróbka przebiega prawidłowo, co sygnalizuje zielona dioda LED. Braki sygnalizowane są czerwoną diodą oraz brzęczykiem i należy je skwitować, naciskając przycisk. Sygnały te mogą być dodatkowo wychwytywane przez złącze w urządzeniu. Możliwe jest również kwitowanie z zewnątrz. Zmierzone wartości wyświetlane są na dwuwierszowym wyświetlaczu LCD. Prosta struktura menu umożliwia nastawienie parametrów niezbędnych do przeprowadzenia pomiaru (np. wartości kalibracyjnych czujników, czy wspomnianych wartości progowych). Liczniki części wadliwych/dobrych/ogółem są zintegrowane w urządzeniu. Sterownik ruchów prasujących ręcznych pras kolanowych można obsługiwać przez wyjścia MS00.W oparciu o wyniki pomiarów z MS00 można optymalnie kierować dalszą pracę operatorów.

Zalety

 - 2-wierszowy wyświetlacz LCD, przyciski funkcyjne i diody LED
- łatwa obsługa i parametryzacja za pomocą przycisków funkcyjnych i menu-sygnały    sterujące i stanu
- wyprowadzone na zewnątrz
- niezawodne rozpoznawanie i oddzielanie części dobrych i wadliwych („Poka Yoke”)
- liczniki części dobrych/wadliwych/ogółem-sygnał dźwiękowy w przypadku komunikatu o błędzie
- funkcja kwitowania za pomocą wyłącznika kluczykowego
- złącze USB do podłączania większej liczby przyrządów do jednego komputera
- oprogramowanie do prezentacji graficznej w czasie rzeczywistym orazmożliwość zapisywania wartości
- iwykresów
- dostępne bogate wyposażenie dodatkowe
- możliwość obsługi sterownika ręcznych pras kolanowych firmy Gechter
- atrakcyjna cena 

 

4 System nadzoru siły nacisku

Kontrola siły nacisku na podstawie zależności pomiędzy siłą i przemieszczeniem albo siłą i czasem w liniowych prasach firmy GECHTER sterowanych oburącz

 

Właściwości 

- Komunikacja ze sterownikiem za pomocą złącza równoległego (24 V).
- Zainstalowany Ethernet i Profi bus.
- Przyrząd 2-kanałowy, możliwość rozszerzenia systemu do 8-miu kanałów.
- Ocena przebiegów siły i przemieszczenia według programowalnych kryteriów.
- Możliwość konfi guracji metod oceny. Stały nadzór nad istotnymi funkcjami systemu.
- Pomiar siły rozciągania i nacisku. Pomiar czterokwadrantowy.
- Wizualizacja krzywej siły i przemieszczenia na monitorze.
- Funkcja zabezpieczająca z szybkim odłączaniem instalacji pneumatycznej w przypadku przekroczenia
- określonych sił.
- 32 zestawy wartości zadanych z 8 oknami oceny każdy, sterowane przez sterownik.
- Wprowadzanie danych w języku niemieckim albo angielskim, wybór z menu.
- Statystyczna ocena wyników pomiarów.
- Programowalne współczynniki wygładzania oraz rysowanie krzywych.
- Ściąganie i aktualizacja z komputera.


Możliwości zastosowań
- Kontrola przebiegów łączenia i zaprasowywania w produkcji seryjnej ze statystyczną kontrolą jakości, w
- pełni zautomatyzowanych liniach produkcyjnych oraz na pojedynczych stanowiskach pracy.
- Kontrola przebiegu montażu na podstawie obserwacji przemieszczenia albo siły.
- Kontrola przebiegu w czasie sił albo ciśnienia podczas montażu W laboratoriach badawczych:
- Określanie nieznanych przebiegów krzywych, a także ustalanie krzywych zadanych i parametrów do oceny.


Zalety

- wygodna obsługa oraz duża dokładność pomiarów dzięki automatycznej kompensacji czujników wartości
- pomiarowych.
- Programowanie za pomocą zintegrowanej klawiatury, zabezpieczanej hasłem, albo z komputera.
- Statystyczna ocena wyników pomiarów online.
- Obszerne protokołowanie przez drukarkę.
- Szeregowe złącze do transmisji danych do komputera jakościowego.
- Funkcje samokontroli czujników i sterowników pomiarowych.
- Duża odporność na zakłócenia dzięki separacji optycznej wszystkich wejść/wyjść szeregowych i
- równoległych.
- Zapewnienie jakości w procesie produkcji.
- 4 różne procedury oceny wyników.
- 32 zestawy parametrów do wyboru.
- Swobodnie programowalny odcinek drogi dla każdego czujnika przemieszczenia.
- Archiwizacja i protokołowanie wartości rzeczywistych za pomocą drukarki albo komputera

 

 


 
realizacja Agencja Interaktywna zets.pl